Visie

Opleidingen en trainingen moeten erop gericht zijn toegepaste waarde te creëren uit de theorie, methoden en technieken die ten grondslag liggen aan een vakgebied. Een methode of techniek is vaak een generalisatie van specifieke praktijkervaringen die terugvertaald moet worden naar de eigen weerbarstige werkelijkheid.

Werkwijze

Al onze trainingen worden gegeven in kleine groepen (4 – 8 personen) zodat voor iedereen een praktische vertaling van theorie naar praktijk gemaakt kan worden. Alle trainingen hebben tevens een belangrijke ‘hands-on’ component om direct een terugvertaling van theorie naar praktijk te kunnen maken.

Wij bieden deze open inschrijvingen aan in zowel een dag variant (9:30 – 16:30) als een avond variant (19:00 -22:00). Vanzelfsprekend kunnen de training ook op locatie verzorgd worden.

Investering

Wij bieden al onze trainingen aan voor € 375,- per dag of € 195,-  per avond. Daarnaast bieden wij de gelegenheid om een volledige training te reserveren voor een vast bedrag van € 750,- euro per dagdeel. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om een training met een eigen groep te volgen (minimaal 4 en maximaal 8 personen) waarbij de deelnemers zelf bepaalt kunnen worden. Op deze manier ontstaat een gecoördineerde terugvertaling van theorie naar praktijk waarmee je direct aan de slag kunt.

Al onze trainingen zijn zorgvuldig samengesteld op basis van een generieke theoretische behoefte die we tijdens de training terugvertalen naar persoonlijke behoeftes. Wanneer er een specifieke behoefte is, een verander doel of een specifieke implementatie van een theorie of model kunnen wij hiervoor maatwerk trainingen aanbieden. Wij adviseren over de onderwerpen, de opbouw en de terugvertaling waarmee de gedefinieerde doelstellingen bereikt kunnen worden.

Trainingsoverzicht

Ons trainingsaanbod 2018 bestaat uit:

Agility, de sleutel tot succesvolle IT ontwikkeling

Agile, we kunnen er niet meer omheen en dat moeten we ook niet willen! Agile werken speelt optimaal in op de menselijke behoefte rondom een IT-project. Het past helemaal in deze tijdgeest met korte realisatie tijden (time-to-market), veranderende klantwensen en snelle vernieuwing. De Agile filosofie draag optimaal bij aan succes.
De implementatie van deze filosofie kent meerdere gezichten. Het idee bestaat al ruim 30 jaar en is in verschillende methoden geheel of gedeeltelijk overgenomen.

Vragen die kunnen spelen als je ‘Agile werken’ overweegt zijn bijvoorbeeld:

Welke methode past het beste bij onze organisatie?
Hiervoor kijken we bijvoorbeeld naar onderliggende vragen als: Welk doel heb je voor ogen? Wat is de verandercapaciteit van de betrokkenen?

Gaan we Scrum toepassen?
Hoewel dit een persoonlijke voorkeur is gaan we ervaringen onderzoeken die hierbij kunnen helpen.

Hoe beginnen we?
Als onderdeel van onze praktijkgerichte training kijken we samen wat voor de situatie een goede aanpak is als je terug bent op de werkvloer.

Wat hebben de medewerkers nodig?
Kennis en kunde, kortom training en daar blijft het niet bij.

Hoe gaan we om met zelfsturende teams?
Dit typische managementvraagstuk is van groot belang om succesvol-met-IT op basis van Agile te worden.

Past de Agile filosofie wel bij onze formeel gestuurde organisatie?
Het lijkt wat te wringen en gelukkig is er al ruime ervaring in alle soorten organisaties. We kijken samen naar kritische succesfactoren voor verschillende organisatietypen.

Ga naar de training Agility

Applied Enterprise Architecture

trainingen-jzz-3d-succesvol-met-it-hand-schrijft-zes-basisvragenSamenhang

Enterprise Architecture bevat de definitie van een organisatie vanuit verschillende perspectieven. Hiermee ontstaat samenhang tussen de visie van de organisatie, het business belang, het IT-belang en de implementatie. Inzicht in deze relaties stelt je in staat om gecontroleerd te veranderen zonder (onaangename) verrassingen achteraf.

John Zachman

Een bedrijf of onderneming is misschien wel de meest complexe creatie van de mens. Als je een complex product of systeem wilt veranderen, of beter wanneer je gaat veranderen en je hebt geen architectuur beschrijving voor het deel dat je wilt veranderen, heb je volgens John Zachman drie opties:

‘Take a risk and change it anyway. ’
We zien wel wat er gebeurt, durf je dat aan?

‘Don’t change, start all over again.’
Mooie theorie maar wie heeft de tijd en het budget?

‘Reverse engineer before you change.’
Met de AEA training kan dit in een relatief korte tijd.

Zes basisvragen

We gaan uit van een goede architectuur die is gebaseerd op de zes basisvragen. We houden rekening met de behoefte van verschillende stakeholders. Een business manager wil andere informatie zien dan een Functioneel beheerder. Een goede architectuur geeft verschillende dwarsdoorsnedes van de organisatie, zogenaamde views.

Ga naar de training Applied Enterprise Architecture.

Controlled Development

Ontwikkelmethoden en projectmanagement veranderen in de tijd. Overtuigingen van vroeger worden aangepast naar de inzichten van vandaag. De kunst bij deze veranderingen is om het goede te behouden wanneer je een nieuwe aanpak gaat toepassen. ‘Gooi het kind niet met het badwater weg.’

Heilige Graal

Agile werken is niet de volledige oplossing voor alle aspecten van succesvol worden met IT. Hetzelfde geldt voor Dev-Ops, Safe, Design Thinking en wat de toekomst verder nog te bieden heeft. De Heilige Graal voor systeemontwikkeling bestaat niet, er is geen ultieme oplossing. Door op een slimme manier theorieën te combineren en methoden op elkaar aan te sluiten laten we zien hoe je de successen uit het verleden kunt vergroten met de middelen uit het heden. Daarbij ontwikkelen we samen de aanpak van morgen. Niet alleen de theorie maar ook een praktisch plan van aanpak.

Ga naar de training Controlled Development

IT-Architectuur

IT-Systemen

Moderne bedrijfsvoering is afhankelijk van IT. Besluiten worden genomen op rapportages die door IT-middelen worden geproduceerd. Producten en diensten worden door IT-systemen gerealiseerd, medewerkers zijn voor hun servicetaken afhankelijk van de geautomatiseerde informatievoorziening. Een groot deel van de operationele kosten is nodig voor IT-systemen.

Een goede IT-architectuur maakt een betrouwbare rationalisatie en complexiteitsreductie mogelijk zonder (onaangename) verrassingen. Het geeft informatie over de mogelijkheden die vandaag en morgen beschikbaar zijn en waar de veranderrisco’s zitten. Toekomstgericht, geen beperkende architectuur maar een meewerkende architectuur.

Dynamisch

Inzicht in de opbouw en samenhang van de verschillende IT-componenten maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderende markten. De onderneming die zich snel en efficiënt aan kan passen aan de veranderende klantvraag, heeft de toekomst. Door de verwevenheid van business en IT, is IT-architectuur hierbij onmisbaar. Deze training geeft je een unieke benadering van IT-architectuur die direct praktisch toepasbaar is. Geen ivoren torens, maanden of zelfs jarenlange architectuur projecten maar een IT-architectuur die toegevoegde waarde creëert vanaf het eerste moment.

Ga naar de training IT-Architectuur

IT voor niet IT’ers

Onbekend met IT

IT-oplossingen zijn er voor iedereen. En wat als je dat in de praktijk anders ervaart? Wat betekent het als je met nieuwe computersystemen moet gaan werken? Hoe vervul je een rol in een IT-project als je er niet in opgeleid bent? Welke verwachtingen zijn er over jouw inbreng en zijn die verwachtingen reëel?

De magie van taal

IT is een vakgebied met een eigen werkwijze, met eigen woorden en eigen uitdagingen. Zoals met alles geldt ook binnen de IT dat de concepten niet eens zo heel erg moeilijk zijn. Het wordt pas ingewikkeld als we inzoomen op de details hoe het gerealiseerd wordt. En moet je die details weten? Meestal ben je al geholpen als je de concepten begrijpt. Zodra je de IT-concepten een beetje doorhebt, kan je sturing gaan geven aan wat IT voor jou kan betekenen. Bijvoorbeeld door passende requirements (wensen) aan te geven.

Praktijkgericht trainen

We geven inzicht in de terminologie, de toepassing in de verschillende sectoren, en de werkwijze bij het implementeren van IT-oplossingen. Niet als IT’ers maar als mensen. Leer waar het met IT-ers over gaat, de gebruikte terminologie en hoe dat je eigen werkzaamheden raakt.

Ga naar de training IT voor niet IT’ers

Modelleren

Hoe complex het ook is wat je doet, als je weet waar je mee bezig bent, kun je aan een kind uitleggen wat je doet. Dit vereist dat je hoofd- van bijzaken kunt scheiden en geen details toevoegt die niet noodzakelijk zijn. Een tekeningetje, een model, is vaak erg behulpzaam bij je uitleg. Een model is een abstracte, visuele weergave van iets complex in de werkelijke wereld. Het doel van een model is twee ledig:

Communicatie:
Als communicatiemiddel vormt een model een praatplaat om met diverse betrokkenen een gelijkluidend begrip van een idee te creëren.

Begripstoetsing
Voor begripstoetsing geldt dat de logica van een model inzicht geeft in samenhang en eventuele losse eindjes. Een model geeft de opsteller inzicht in de volledigheid en juistheid. Met een model kun je eenvoudig controleren of er nog losse eindjes zijn. Om modellen voor verschillende mensen leesbaar te maken zijn er standaarden beschikbaar die voor een eenduidige interpretatie zorgen. Iedere taal heeft een eigen doelgroep en een eigen ‘grammatica’. Toch zijn de concepten vaak niet zo verschillend.

Ga naar de training Modelleren

Requirements, communiceren van de business behoefte

Weten wat je wilt en dat dan ook nog over kunnen brengen is wellicht een van de grootste uitdagingen in ieder veranderproject. Dat begint al bij de onzekerheid over wat iemand nu eigenlijk wel of juist niet wil in de toekomst. Het gaat immers over iets wat er nog niet is en daarvan weet je pas precies wat je wil als je het ziet, voelt of kunt gebruiken.

                  ‘Ja, dat is precies wat ik bedoelde alleen…’  en dan volgt de lijst met gewenste aanpassingen.

Agile

In de loop de jaren zijn er verschillende methoden ontwikkeld voor het opstellen van requirements. In het huidige Agile tijdperk hebben we hier een specifieke benadering voor. We gaan uit van Wat de klant wil en leggen dat bijvoorbeeld vast in een User Story:

Als  [rol], wil ik  [functionaliteit] zodat  [onderbouwing].

Ambiguïteit

Iedere methode, ook Agile, maakt gebruikt van het communicatiemiddel natuurlijke taal. De ervaring leert echter dat onze natuurlijke taal, zeker als deze eenmaal is opgeschreven, erg ambigu is. Dat wil zeggen dat verschillende personen een verschillende interpretatie hebben van hetgeen is vastgelegd. Vanuit het perspectief van de vraagkant geldt de vraag: ‘Hoe beperken we het risico dat op basis van wat we communiceren we niet krijgen wat we willen?‘ Het perspectief van de aanbodkant kent een even grote uitdaging: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we met al deze onzekerheden toch kunnen realiseren wat de opdrachtgever nodig heeft?’ Aannames vormen immers vaak de basis voor problemen.

Ga naar de training Requirements

Software Architectuur

Betrouwbare software

Met het realiseren van software wordt de bedrijfsvoering gerealiseerd. Meer dan ooit stelt dit eisen aan de beschikbaarheid, beveiliging en aanpasbaarheid. Afhankelijk van omgevingsvariabelen zijn er verschillende oplossingen om hier invulling aan te geven. Het gestructureerd kijken naar deze oplossingen vormt de basis van SW-architectuur. Daarmee wordt de schat aan kennis die er over software in de organisatie aanwezig is gestructureerd beschikbaar voor iedereen. Het gevolg is minder variaties in de gekozen oplossingen, consistente softwarekwaliteit en ruimte voor een flexibelere inzet van capaciteit. SW-architectuur kan ook goed worden gebruikt als antwoord op compliance vraagstukken.

Patterns

We gebruiken structuren (patterns) die bewezen effectief zijn, soms bewust, soms onbewust. Deze structuren stellen we samen vanuit het concept dat programmatuur moet reageren op een ‘trigger’ en dat deze reactie aan bepaalde kwaliteitskenmerken moet voldoen. Voor ieder kwaliteitskenmerk bestaan technische strategieën die hiervoor toegepast kunnen worden. Samen vormt dit de basis om inhoudelijke software architectuur keuzes te kunnen maken.

Ga naar de training Software Architectuur

Inschrijven of informatie aanvragen