Requirements, communiceren van de business behoefte

(2 dagen/4 avonden)
‘Als je leverancier niet begrijpt wat je wilt, helpt ook Agile werken niet.”

Het kennisgebied

Weten wat je wilt en dat dan ook nog over kunnen brengen is wellicht een van de grootste uitdagingen in ieder veranderproject. Dat begint al bij de onzekerheid over wat iemand nu eigenlijk wel of juist niet wil in de toekomst. Het gaat immers over iets wat er nog niet is en daarvan weet je pas precies wat je wil als je het ziet, voelt of kunt gebruiken.
Ja, dat is precies wat ik bedoelde alleen…’  en dan volgt de lijst met gewenste aanpassingen.
Een prototype of een eerste versie helpt om impliciete verwachtingen expliciet te maken. Het proces van eclicitatie kan dit nog verder naar voren halen, helemaal tot in de eerste requirements fase van een project.

Agile

In de loop de jaren zijn er verschillende methoden ontwikkeld voor het opstellen van requirements. In het huidige Agile tijdperk hebben we hier een specifieke benadering voor. We gaan uit van Wat de klant wil en leggen dat bijvoorbeeld vast in een User Story. Als [rol], wil ik [functionaliteit] zodat [onderbouwing].
De User Storie in zichzelf voorkomt overigens niet dat de interpretatie ervan bij verschillende stakeholders verschilt. Ook met een Agile benadering is er een vorm van Requirements Management nodig om tot gemeenschappelijk gedragen resultaat te komen.

Inschrijven of informatie aanvragen

Ambiguïteit

Iedere methode, ook Agile, maakt gebruikt van het communicatiemiddel natuurlijke taal. De ervaring leert echter dat onze natuurlijke taal, zeker als deze eenmaal is opgeschreven, erg ambigu is. Dat wil zeggen dat verschillende personen een verschillende interpretatie hebben van hetgeen is vastgelegd. Vanuit het perspectief van de vraagkant geldt de vraag: ‘Hoe beperken we het risico dat op basis van wat we communiceren we niet krijgen wat we willen?‘ Het perspectief van de aanbodkant kent een even grote uitdaging: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we met al deze onzekerheden toch kunnen realiseren wat de opdrachtgever nodig heeft?’ Aannames vormen immers vaak de basis voor problemen.

Komende Praktijkgerichte trainingen

Er zijn momenteel geen toekomstige trainingen.

Inschrijven of informatie aanvragen

Praktijkgericht trainen

In deze praktijkgerichte training laten we u ervaren hoe je effectief het vakgebied Requirements kunt inrichten en toepassen. Samen zetten we een maatwerk actieplan op om de theorie ook in de eigen werkomgeving toe te kunnen passen.

 • Mensen die gevraagd wordt de requirements, specificaties, of gebruikerswensen in kaart te brengen.
 • Opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers.
 • Business analisten, ontwerpers en functioneel beheerders.
 • Architecten
 • Scrum teams en Product Owners.
 • Testers

 • Het overbrengen van een Boodschap.
 • Het omzetten van een idee in requirements.
 • Requirements managen in een Agile omgeving.
 • Functionele en niet functionele requirements.
 • Het herkennen van de vijf factoren.
 • Effectief reviewen

Aannames, Agility, Architectuur, Backlog, Business requirements, Context, De kunst van het weglaten, Elicitatie, Formulering, Gebruikers requirement, Impliciete verwachtingen, Kennis, Kwaliteitsattributen, Omgaan met onzekerheden, Plaatjes en modellen, Requirements engineering, Requirements management, Samenhang, Software requirements, Specificeren, Stakeholders, Systeem requirements, Taal, User Stories, Vertrouwen, Voortschrijdend inzicht,

De avondtraining Requirements betreft 4 avonden van 19:00 – 22:00 of 2 dagen van 9:30 – 16:30.

In 2018 heeft JZZ-3d zijn intrek genomen in een schitterend gebouwde traditionele Betuwse vloedschuur in Kerk Avezaath (Tiel). Hierin is een moderne trainingsruimte gerealiseerd die je helemaal uit je dagelijkse werkzaamheden haalt en de gelegenheid geeft om je volledig op de training te focussen.

De investering voor al onze trainingen bedraagt per deelnemer € 375,- per dag of € 195,-  per avond.
Daarnaast bieden wij de gelegenheid om een volledige training (max. 8 personen) te reserveren voor een vast bedrag van € 750,- per dagdeel.

– Avond training Requirements: €780 ,- per persoon

– Dag training Requirements: € 750,- per persoon

– Volledige Requirements training: € 3.000,- per training (max. 8 personen)

Impressie van de Requirements discussie sheets

Praktische zaken

Al onze trainingen worden gegeven in kleine groepen (4 – 8 personen) zodat voor iedereen een praktische vertaling van theorie naar praktijk gemaakt kan worden. Alle trainingen hebben tevens een belangrijke ‘hands-on’ component om direct een terugvertaling van theorie naar praktijk te kunnen maken.

Wij bieden open inschrijvingen aan in zowel een dag variant (9:30 – 16:30) als een avond variant (19:00 -22:00). Vanzelfsprekend kan een training ook nog op locatie verzorgd worden zoals je van ons gewend bent.

De investering voor al onze trainingen bedraagt per deelnemer € 375,- per dag of € 195,-  per avond.
Daarnaast bieden wij de gelegenheid om een volledige training (max. 8 personen) te reserveren voor een vast bedrag van € 750,- per dagdeel.

Al onze trainingen zijn zorgvuldig samengesteld op basis van een generieke theoretische behoefte die we tijdens de training terugvertalen naar persoonlijke behoeftes. Wanneer er een specifieke behoefte is, een veranderdoel of een specifieke implementatie van een theorie of model kunnen wij hiervoor maatwerk trainingen aanbieden. Wij adviseren over de onderwerpen, de opbouw en de terugvertaling waarmee de gedefinieerde doelstellingen bereikt kunnen worden.

 Dit is wat ik zoek:

Registreer    –   Informatie aanvragen 

Inschrijven of informatie aanvragen